قوانین و مقررات Allinsafar

اطلاعات و مشخصات هتل ها

مسئولیت تمام اطاعات و مشخصاتی که در مورد هتل ها درسایت مشاهده می گردد،اعم از قیمت اتاقها،روش محاسبه ی عوارض و حق سرویس ،صبحانه برای اتاقها،استخر و سونا،ترانسفراز فرودگاه و راه اهن و تمامی امکانات و تجهیزاتی که نام برده شده است به عهده ی هتل می باشد،زیرا این اطلاعات عینا از هتل ها اخذ گردیده و برروی شبکه قرارداده شده است،مسافرینی که کوچکترین شک و تردیدی در خصوص اطلاعات ذکرشده دارند،باید قبل از تصمیم گیری در خصوص رزرو،باهتل مستقیما تماس گرفته و موارد را مطرح نموده و سپس تصمیم گیری نمایند.با توجه به این که این شبکه اجازه ارائه تلفن هتل ها را به افراد ندارد،مسافرین می توانند برای ارتباط با هتل ها از طریق شماره اطلاعات تلفن118 شماره هتل مورد نظررا تهیه نمایند.

ورود به شهر و اقامت در هتل

این مرکزهیچ مسئولیتی درقبال کلیه مواردی که درزمان ورود مسافر به شهر مورد نظروجود دارد،اعم از استقبال در فرودگاه و راه آهن،کیفیت اتاق،کیفیت غذا و خدمات هتل و غیره را ندارد،لیکن در نظرسنجی هایی که مسافرین پس ازسفرایشان به عمل خواهدامد،(بصورت ارسال به ایمیل شبکه)موارد از مسافرین اخذ گردیده و درصورت مشاهده مشکلات،تمامی انها به اتحادیه هتل ها منعکس خواهد شد و درصورت کثرت مشکلات اطلاعات هتل از سایت حذف خواهدشد

قوانین کنسلی رزرو

مسافرین محترم حتما قبل از واریزوجه و نهایی نمودن رزرو موارد زیررا به دقت مطالعه نمایند:

قوانین کنسلی از طرف مرکز:
درموارد نادری ممکن است پس از تایید نهایی رزرو،به دلیل مشکلات فنی،مسائل امنیتی و غیره،رزرو نهایی شده با اعلام مرکز کنسل گردد،دراین صورت کل مبلغ به حساب مسافرعودت داده میشود
قوانین کنسلی از طرف مسافر:
مسافرین محترمی که به هردلیل ازانجام سفرمنصرف می گردند باید در اصرع وقت کنسلی رزرو خودرا در سامانه ثبت نمایند ،مسئولیت نداشتن مدارک کامل هویت و زوجیت(دراکثرهتل ها تنها عقدنامه دائمی مورد پذیرش واقع میشود)که قانونا موجب عدم پذیرش میهمان درهتل می شود به عهده میهمان بوده و عموما هتل ها دراین موارد یک شب کنسلی را دریافت می کنند ،متاسفانه به دلیل تفاوت و نبودن قانون واحد بین شهرها و هتل ها جهت مبلغ ومیزان کنسلی هتل ها،تعیین مبلغ کنسلی به عهده هتل بوده و مرکز نقشی در تعیین میزان کنسلی ندارد